Bildiri Gönderimi

Bildiriler, posterler, iyi uygulama örnekleri, paneller, forumlar için genişletilmiş özet (750 kelimeden az olmamak koşuluyla) beklenmektedir. Bildiri şablonuna bağlı kalınarak hazırlanan genişletilmiş özetlerin 8 Şubat 2018 tarihine kadar Konferans Yönetim Sistemi’ne yüklenmiş olması gerekmektedir. İlgili şablonlara ve Bildiri Yönetim Sistemine bu sayfa aracılığıyla erişim sağlanabilecektir.

Panel ve forumlara yönelik öneriler de değerlendirilmektedir. Panel/forum koordinatörü bildirilerin seçiminden sorumlu olacak (4-6 makale) ve panelin/forumun başkanlığını yapacaktır. Panel/forum koordinatörü kayıt ücretinden muaftır.

Kabul edilen genişletilmiş özetler ve öneriler Sempozyum öncesi “Özet Kitabı”nda yayımlanacaktır. Kabul edilen genişletilmiş özetlerin  Bilim Komitesi üyeleri tarafından çifte körleme yöntemiyle değerlendirilecek, kabul edilmesi durumunda Sempozyumda sözlü olarak sunulacaktır. Bildirilerin tam metinleri ise  çifte körleme yöntemiyle tekrar değerlendirildikten sonra Bildiriler Kitabında yayımlanacaktır.