Önemli Tarihler

ÖNEMLİ TARİHLER

 • İlk Çağrı: Temmuz 2017
 • İkinci Çağrı: Eylül 2017
 • Son Çağrı: Ekim 2017
 • Genişletilmiş bildiri özeti gönderimleri için son tarih: Aralık 2017
 • Yazar bilgilendirmesi (genişletilmiş özet gönderisi için): Mart 2018
 • Kabul edilen genişletilmiş bildiri özetlerinin son sürümlerinin gönderimi: Nisan 2018
 • Kayıt başlangıcı: Nisan 2018
 • Tam metin gönderileri: Temmuz 2018
 • Kabul edilen tam metinler için yazar bilgilendirmesi: Kasım 2018
 • Tam metin gönderilerinin yayın öncesi son kopyalarının gönderimi: Aralık 2018
 • Sempozyum: 1-3 Kasım 2018