Hakkında

KAPSAM

BY2018: 8. Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 1-3 Kasım 2018 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecektir. Sempozyum Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tarafından düzenlenmektedir.

Sempozyum’un ana teması “Gerçek Ötesi ve Bilgi Yönetimi” olarak belirlenmiştir.

Oxford Sözlüğü tarafından 2016 yılının kelimesi olarak “Gerçek Ötesi” (Post-truth) kavramının seçilmesi bilginin doğruluğunu sorgulama konusunu ön plana çıkarmıştır. “Nesnel olguların, kamuoyunu şekillendirmede duygulardan ve kişisel inançlardan daha az etkili olması durumu” olarak ifade edilen “Gerçek Ötesi”, bilgi yayılım süreçlerinde, bireylerin bilgi arama davranışlarında, bilginin kullanımında, bilgi ve belge üretiminde etkili olabilmektedir. Bireylerin sahte bilgi ile gerçek bilgiyi ayırt edebilmesi ve bu konuda farkındalık kazanmaları açısından Bilgi Yönetimi disiplini oldukça önemli bir işleve sahiptir. Bu nedenle, “Gerçek Ötesi” kavramının ve etkilerinin Bilgi Yönetimi disiplini çerçevesinde de ele alınması ve bilgi profesyonelleri tarafından tartışılması son derece önemlidir.

BY2018, bilgi profesyonellerini, iletişim bilimcileri, veri bilimcileri, müzecilik, dijital arşivler alanlarında çalışanları ve uygulamacıları bir araya getirmeyi, bilgi yönetimi alanındaki sorunları, gelişmeleri ve güncel konuları disiplinlerarası boyutta tartışmayı hedeflemektedir.

KATKILAR

Sempozyuma katkılar teorik düzeyde olabileceği gibi teknik ve uygulamaya dayalı biçimde de sağlanabilir. Katkılar Sempozyum ana teması ile sınırlı değildir. Sempozyum dili Türkçe ve İngilizce’dir. Bilgi Yönetimi disiplini ile ilgili konulardaki bildiriler, posterler, iyi uygulama örnekleri, panel, forum ve çalıştaylar değerlendirmeye alınacaktır. Bilgi profesyonelleri, araştırmacılar, akademisyenler, uygulama alanında çalışanlar, öğrenciler,  Bilgi Yönetimi alanına ilgi duyanlar dinleyici olarak da Sempozyum’a katılabilirler.

SEMPOZYUM KONULARI

Gerçek Ötesi ve Bilgi Yönetimi
Bilgi Yönetiminde Son Gelişmeler ve Yenilikçi Hizmetler
Belge ve Arşiv Yönetimi
Bilginin Düzenlenmesi ve Kaynak Tanımlama
Bilgi Yönetimi Eğitimi
Kullanıcı Araştırmaları
Kültürel Mirasın Korunması ve Dijitalleştirme
Kurumsal İçerik Yönetimi Uygulamaları
Bilgi Merkezlerinin Yönetimi
Müzelerde Bilgi Yönetimi
Yaşamboyu Öğrenme, Bilgi Okuryazarlığı ve Diğer Okuryazarlıklar
Veri Yönetimi
Açık Veri, Açık Bilim
Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler
Bilgi Yönetiminde Kuramsal Yaklaşımlar
Mesleki Etik
Bilgi Hukuku
Bilgi Güvenliği
Bilgi Politikası
Bilgi Ekonomisi
Bilgi Toplumu
Bilgi Yönetiminde Konsorsiyumlar
Yeni Teknolojiler
E-devlet Uygulamaları
Dijital Bölünme
Yeşil Kütüphaneler ve Sürdürülebilirlik
Bibliyometri
Veri Madenciliği
Veri Görselleştirme
Bilgi Sistemleri
Veri Tabanları
Elektronik Belge Yönetimi Uygulamaları
Bilgi Erişim
Bilgi Mimarisi
İnsan-bilgisayar Etkileşimi ve Kullanılabilirlik
Kullanıcı Deneyimi
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Birlikte çalışabilirlik
Disiplinlerarası Çalışmalar