Düzenleme Komitesi

Prof. Dr. Bülent Yılmaz, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
Prof. Dr. Özgür Külcü, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
Doç. Dr. İrem Soydal, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
Dr. Turgay Baş, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü (Düzenleme Komitesi Başkanı)
Dr. Tolga Çakmak, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
Dr. Semanur Öztemiz, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü (Düzenleme Komitesi Başkanı) 
Dr. Şahika Eroğlu, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
Dr. Zehra Taşkın, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
Dr. Güleda Doğan, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
Arş.Gör. İpek Şencan, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
Arş.Gör. Meltem Dişli, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü