İletişim

Tüm görüş ve önerilerinizi imcwconf@gmail.com e-posta adresi aracılığıyla bizimle paylaşabilirsiniz.

 

Bülent Yılmaz ve Özgür Külcü, Sempozyum Eş Başkanları

Hacettepe Üniversitesi
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
06800 Beytepe, Ankara, Turkey
Telefon: 0 312 297 82 00
Fax: 0 312 299 20 14
E-posta: byilmaz@hacettepe.edu.tr, kulcu@hacettepe.edu.tr