Sempozyum Yönetim Komitesi

Sempozyum Eş Başkanları

Bülent Yılmaz, Hacettepe Üniversitesi
Özgür Külcü, Hacettepe Üniversitesi

Düzenleme Komitesi Eş Başkanları

Turgay Baş, Hacettepe Üniversitesi
Semanur Öztemiz, Hacettepe Üniversitesi

Program Komitesi Eş Başkanları

Tolga Çakmak, Hacettepe Üniversitesi
İpek Şencan, Hacettepe Üniversitesi

Yerel Komite Başkanı

Meltem Dişli, Hacettepe Üniversitesi